I Ty KOLO zostań WOLO

W projekcie I Ty KOLO zostań WOLO, za pomocą coachingu i świetnych praktyk, będziemy się rozwijać… a potem – rozPRZESTRZENimy się w gnieźnieńskich działaniach!!!

Projekt zakłada współpracę z gnieźnieńskimi szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w celu promowania wolontariatu wśród młodzieży. Udało się wygospodarować kilka spotkań, które, prawdzone przez doświadczonych specjalistów, poprowadzą uczestników do aktywnego włączania się w działania społeczne.

Działanie współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego