Zagraj w Wielkopolskę

Projekt Zagraj w Wielkopolskę to autorski cykl warsztatów mający na celu rozpowszechniać wśród dzieci i młodzieży wiedzę na temat ich Małej Ojczyzny, jaką jest region Wielkopolski. W ramach warsztatów adresowanych do beneficjentów w wieku 7-15 (w trzech grupach wiekowych), zaplanowane zostały wszelkie aktywności zgłębiające treści poprzez działanie.

Do projektu Zagraj w Wielkopolskę zapraszamy 30 osób – po dziesięć do każdej grupy wiekowej. Uczestnicy przypisani zostaną do poszczególnych grup (I grupa – 7-9 lat; II grupa – 10-12 lat; III grupa – 13-15 lat). W ramach konkretnych działań poznamy zwyczaje, tańce, śpiew, folklor, zabytki, potrawy, zabawy, kojarzone z regionem wielkopolskim. Tytułowe hasło Zagraj w Wielkopolskę odnosi się do specyfiki warsztatów, które w ciekawy sposób, za pomocą gier i zabaw przybliżą w znaczny sposób uczestnikom projektu charakterystykę naszego regionu.

Każda Gra (spotkanie) odbywać się będzie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (2 x 45 min) raz w tygodniu. Dla każdej grupy wiekowej przystosowany zostanie zakres działań, tak, by w atrakcyjny dla uczestników sposób zgłębiać wiedzę i umiejętności zwracając uwagę na odpowiedni dla wieku stopień trudności i możliwości. Każda gra (od I – X) to przygoda – pobudzająca kreatywność poprzez tworzenie np. własnych „planszówek”, to wiedza – zgłębiana podczas np. obchodzenia obrzędów, to umiejętność – kiedy trzeba będzie wykonać np. własną lalkę bamberkę, to świetna zabawa. Gra XI polegać będzie na przygotowaniu atrakcyjnej w formę prezentacji wykorzystującej zdobytą wiedzę, pokłady kreatywności i możliwości multimedialne.

Wszystkie zadania w ramach cyklu warsztatów zostaną podsumowane podczas swoistej imprezy popularno-naukowej, przypominającej po trosze galerię (wystawione zostaną wszystkie prace powstałe w ramach projektu), panel dyskusyjny (uczestnicy interaktywnie zaprezentują zdobytą wiedzę), a wszystko to okraszone zostanie regionalnymi potrawami w formie zimnego bufetu. Podczas finału zaprezentowany zostanie recital z utworami zainspirowanymi folklorem wielkopolskim (swing, samba, jazz), przygotowany specjalnie na tę okoliczność.

Zagraj w Wielkopolskę jest gwarantem integracji, pobudzania kreatywności, ciekawych doświadczeń a nade wszystko edukacyjną formą krzewiącą wiedzę o Wielkopolsce.

ZAPRASZAMY

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO